upratovačka

Materská škola Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina, hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu upratovačka.

Voľné pracovné miesto s nástupom k 1.4.2021.

Úväzok: 0,46 t.j.17,25 hodín týždenne.

Tel. kontakt :041/5253496 , mail: msborodacaza@msborodacaza.sk


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania