Virtuálny EINSTEIN TEEN 7. – 9. ročník

Neprešli ani dva týždne a na dvere nám už klopala súťaž Einstein Teen v kategórii 7. – 9. ročník, ktorá má aj v týchto časoch svojich verných priaznivcov. Opäť sa to nezaobišlo bez menších technických problémov, ale spoločnými silami a s dobrou vôľou sme ich prekonali a úspešne vyriešili.

Po absolvovaní školských kôl či výbere súťažiacich za jednotlivé školy sa v online priestore MS Team dňa 30. 03. 2021 po tretíkrát úspešne uskutočnila vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 7.,8.,9. ročník. Vedomostnú súťaž pripravilo a zorganizovalo Metodické oddelenie ANJ II v spolupráci s Oxford University Press a Mestským úradom, Odborom školstva a mládeže. Súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len základ zo školských lavíc.

Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z desiatich rozličných okruhov, do ktorých boli zaradené menej i viac náročné otázky, keďže súťaž je postavená na metóde CLIL. Otázky boli zostavené z týchto okruhov: Človek a príroda, Biológia; Kultúra a umenie; Anglický jazyk –  gramatika a lexika; Voľný čas, záľuby, vzory, ideály, literatúra; Odievanie a móda; Krajiny, mestá a miesta, Geografia; História; ICT; Žilina – moje mesto; Veda a matematika.

Okrem aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri nich stála i náhoda a šťastie. O ich umiestnení pri práci v online prostredí, v ktorom boli žiaci rozdelení do online miestností a pracovali na testoch v Kahoot, rozhodovali nielen už spomínané faktory, ale aj rýchlosť správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň kooperovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich. Tento rok sme mali v súťaži veľmi silné tímové zostavy a výsledky boli naozaj veľmi tesné.

Z celkového počtu 21 žiakov zo 7. – 9. ročníka a prihlásených sedem mestských škôl boli najúspešnejší:

 

KATEGÓRIA 7. – 9. ročník

  1. miesto: ZŠ Karpatská: Lívia Harvančíková; Alex Pilátik; Ema Novotná
  2. miesto: ZŠ Martinská: Šimon Žák, Mathias Hladký, Ema Dikošová
  3. miesto: ZŠ Kráľovnej pokoja: Filip Závadský, Michal Mišút, Alex Tvarožek.

 

Ďakujeme Mestu Žilina za darčekové predmety a Oxford University Press za nádherné knižné publikácie v anglickom jazyku pre víťazov.

 

Výhercom gratulujeme!                                                       MO ANJ II v meste Žilina


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania