Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis Predpokladaný termín nástupu 1.5.2021, na dobu určitú (zástup MD) Úväzok: 1,00 Požadované …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: biológia – technika

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: biológia – technika Predpokladaný termín nástupu apríl, na dobu určitú (zástup MD) Úväzok: 1,00 Požadované kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Špeciálny pedagóg

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu, na zástup MD: Špeciálny pedagóg Predpokladaný termín nástupu apríl-máj 2021 Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Kuchárka

Materská škola, Nám. Janka Borodáča6, 010 08 Žilina, hľadá do školskej kuchyne kuchárku. Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené stredné odborné vzdelanie alebo stredoškolské bez maturity v odbore kuchár (ak nie je vyučený v odbore kuchár, je potrebné mať osvedčenie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania