riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Puškinova 3A, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľka materskej školy

Materská škola, Petzvalova 8, 010 15 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Učiteľka materskej školy Úväzok: 0,57 Termín nástupu: 1. 9.2021 Základné požiadavky: – kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Tešíme sa z každej správy, ktorá hovorí o úspechoch bývalých žiakov našej školy – ZŠ s MŠ, Školská 49 v Žiline – Závodí

Každý, kto sa venuje mládeži, vie, koľko práce, úsilia a aj osobného nasadenia si táto činnosť vyžaduje. Či už ide o výchovu, vzdelávanie, alebo o prípravu v oblasti športu. Na všestrannej príprave našich budúcich športovcov sa zúčastňujú nielen učitelia a […]

Uverejnené v Články

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis Predpokladaný termín nástupu 1.5.2021, na dobu určitú (zástup MD) Úväzok: 1,00 Požadované …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: biológia – technika

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: biológia – technika Predpokladaný termín nástupu apríl, na dobu určitú (zástup MD) Úväzok: 1,00 Požadované kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Špeciálny pedagóg

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu, na zástup MD: Špeciálny pedagóg Predpokladaný termín nástupu apríl-máj 2021 Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Kuchárka

Materská škola, Nám. Janka Borodáča6, 010 08 Žilina, hľadá do školskej kuchyne kuchárku. Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené stredné odborné vzdelanie alebo stredoškolské bez maturity v odbore kuchár (ak nie je vyučený v odbore kuchár, je potrebné mať osvedčenie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania