Hlavná kuchárka v školskej jedálni a Pomocná kuchárka v školskej jedálni

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Hlavná kuchárka v školskej jedálni Predpokladaný termín nástupu 1.9.2021 Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie – výučný list flexibilita, s praxou zdravotný preukaz   Pomocná …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Trnavská 2993/21 , 010 08 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

školský špeciálny pedagóg

Riaditeľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto Pracovná pozícia: školský špeciálny pedagóg termín nástupu: od 30.8.2021 pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2022 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na dlhodobý zástup : učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy ) Termín nástupu : pondelok 10.05.2021 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z . z. …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania