Učiteľ pre 2. stupeň, kombinácia biológia – chémia, zástup za dlhodobú PN

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: Učiteľ pre 2. stupeň, kombinácia biológia – chémia, zástup za dlhodobú PN Predpokladaný termín nástupu 1.9.2021. Základné požiadavky: pedagogické vysokoškolské vzdelanie pre sekundárne …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie Predpokladaný termín nástupu:  30.8.2021, na dobu určitú (zástup MD) Úväzok:1,00 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Vychovávateľ

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: Vychovávateľ Počet voľných pracovných miest: 1 Predpokladaný termín nástupu: 1. september 2021 Pracovný pomer: na zástup počas materskej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

PEDAGOGICKÝ  ASISTENT

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto Pracovná pozícia : PEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Úväzok : 1,0 Predpokladaný termín nástupu :  01.09.2021   Základné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

50. VÝROČIE ZALOŽENIA ZŠ, LICHARDOVA 24, ŽILINA

V školskom roku 2020/2021 oslavuje naša škola 50. výročie svojho vzniku. Jej bránami počas polstoročia prešli tisícky detí a stovky učiteľov. Ako plynul čas, menila škola svoju tvár zvonku aj zvnútra a to modernizáciou odborných učební, oddychovou zónou ako aj obnovou […]

Uverejnené v Články

učiteľ/ka materskej školy

Materská škola, Čajakova 4A, Žilina oznamuje voľné pracovné miesta: Pracovná pozícia: učiteľ/ka materskej školy Úväzok: plný Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021 Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy, Lichardova 24, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania