Vychovávateľ/ka v ŠKD

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Vychovávateľ/ka v ŠKD

Predpokladaný termín nástupu:  25.8.2021

Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Platové podmienky: v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v ŠKD vítaná
  • flexibilita, kreativita
  • komunikatívnosť, zodpovednosť
  • príjemné vystupovanie
  • bezúhonnosť
  • znalosť práce s PC/ Word, Excel, Internet/

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Žiadosť je nutné doručiť elektronickou formou do 16.8.2021 na adresu: zsbrodno@gmail.com


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania