THP zamestnanca v ZŠ, úväzok 0,5

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: THP zamestnanca v ZŠ, úväzok 0,5 Predpokladaný termín nástupu dohodou Požadované doklady a kvalifikačné predpoklady: písomná žiadosť ÚSO práca s PC Platové …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka ZŠ, úväzok 1,0

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Upratovačka ZŠ, úväzok 1,0 Predpokladaný termín nástupu dohodou Požadované doklady: písomná žiadosť Základná mzda: 680,00 €/mesiac brutto Žiadosti …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

PEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Organizácia : Materská škola, Kultúrna ulica 284/11 , 010 03 Žilina Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto Pracovná pozícia : PEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Úväzok …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školský psychológ

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu, na zástup PN a RD: Školský psychológ Predpokladaný termín nástupu september 2021, dohodou. Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,  010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )  Predpokladaný termín nástupu  01.09.2021 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania