POMOCNÁ KUCHÁRKA/ŠKOLNÍČKA

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na dlhodobý zástup
Pracovná pozícia :
Kumulovaná funkcia: POMOCNÁ KUCHÁRKA/ŠKOLNÍČKA
Úväzok pomocnej kuchárky VŠJ: 0,30 + úväzok školníčky 0,70
Predpokladaný termín nástupu : 01.10.2021
Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, zdravotný preukaz, odborná spôsobilosť, bezúhonnosť, spoľahlivosť.
Ďalšie informácie na :
0911 444 557
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 30.09.2021.
na e-mailovú adresu : ms.strazov@gmail.com
písomnou formou na adresu:
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
alebo osobne riaditeľke materskej školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania