UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozíciaUČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE –  dlhodobý zástup PN
Úväzok : 1,0
Predpokladaný termín nástupuIHNEĎ

Základné požiadavky :

kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy,

zdravotná spôsobilosť,

bezúhonnosť,

osobnostné predpoklady.

Ďalšie informácie na : msakmetaza@msakmetaza.sk, 0910 771 153

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msakmetaza@msakmetaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania