Škola v Závodí je „Škola eTwinning 2020-2021“

S potešením sme dňa 19.10.2020 prijali list od ministra školstva Branislava Gröhlinga, v ktorom s radosťou prijal informáciu o tom, že Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila našej škole certifikát „Škola eTwinning 2020-2021“.V liste pána ministra sa …

Uverejnené v Články

Asistent učiteľa

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia: Asistent učiteľa Počet voľných pracovných miest: 3 Predpokladaný termín nástupu: 1. január 2021 Pracovný pomer: na dobu určitú – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Termokamerou k bezpečnej kontrole

Školský rok na ZŠ, Lichardova 24 sme otvorili 2.9.2020 v zmysle navrhovaných opatrení MŠVVaŠ. Vďaka rodičovi Ing. Miroslavovi Bariakovi, PhD, konateľovi firmy DNArisk, s.r.o, ktorá nám zapožičala systém na meranie teploty žiakov i zamestnancov, máme ľahšiu situáciu pri  každodennom …

Uverejnené v Články

ASISTENT UČITEĽA

Riaditeľka MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina 010 01 Žilina  vypisuje konkurz na pracovné miesto  ASISTENT  UČITEĽA na plný úväzok na školský rok 2020/2021. Predpokladaný nástup : október 2020 Kvalifikačné predpoklady ( Vyhláška  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

PEDAGOGICKÝ ASISTENT na znížený úväzok

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: PEDAGOGICKÝ ASISTENT na znížený úväzok Predpokladaný nástup : september 2020 Základné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady: Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – zástup PN

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto   Pracovná pozícia : UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE –  zástup PN Úväzok : 1,0 Predpokladaný termín nástupu :  IHNEĎ Základné požiadavky : kvalifikačné predpoklady v zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

ASISTENT UČITEĽA

Riaditeľka MŠ Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina vypisuje konkurz na pracovné miesto  ASISTENT  UČITEĽA na plný úväzok na školský rok 2020/2021. Predpokladaný nástup : september 2020 Kvalifikačné predpoklady ( Vyhláška  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Vychovávateľka v ŠKD – skrátený úväzok (0,70)

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Vychovávateľka v ŠKD  – skrátený úväzok (0,70)   Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2020 Základné požiadavky: – kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

PEDAGOGICKÝ ASISTENT a SOCIÁLNY PEDAGÓG

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: PEDAGOGICKÝ ASISTENT (pedagogický zamestnanec) –  2 pracovné miesta, SOCIÁLNY PEDAGÓG (odborný zamestnanec), člen inkluzívneho tímu – 1 pracovné miesto.  Druh pracovného pomeru: plný …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Pedagogický asistent pre MŠ

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pedagogický asistent pre MŠ Predpokladaný termín nástupu: september 2020 Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie pre predprimárne vzdelávanie alebo vyššie vzdelanie, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania