Termokamerou k bezpečnej kontrole

Školský rok na ZŠ, Lichardova 24 sme otvorili 2.9.2020 v zmysle navrhovaných opatrení MŠVVaŠ. Vďaka rodičovi Ing. Miroslavovi Bariakovi, PhD, konateľovi firmy DNArisk, s.r.o, ktorá nám zapožičala systém na meranie teploty žiakov i zamestnancov, máme ľahšiu situáciu pri  každodennom …

Uverejnené v Články

Všetci naši úspešní žiaci to mali v hlavách upratané

Riaditeľka ZŠ Závodie Eva Kubová: ”Všetci naši úspešní žiaci to mali v hlavách upratané.”  V aktuálnom období predstavuje klub MŠK Žilina aj cez zaujímavé osobnosti, ktoré ovplyvňujú našich futbalistov. Šošoni nie sú iba samotní hráči, ale aj ďalší dôležití …

Uverejnené v Články

Angličtina znela v divadelnej rozprávke

Už tretíkrát žiaci zo  ZŠ s MŠ Školská 49 prijali ponuku Divadelného centra. Toto profesionálne neštátne divadlo z Martina  sa venuje najmä divadelnej tvorbe pre deti a mladých divákov a diváčky. V podtitule má toto centrum uvedené: „Divadlo, ktoré si vás nájde“. […]

Uverejnené v Články

Vyhliadkové veže v značkárskom regióne

V rámci aktivít Turisticko-relaxačného krúžku v spolupráci s Klubom Značkár Žilina sa žiaci  na ZŠ s MŠ Školská 49 snažili o revitalizáciu turistických trás v značkárskom regióne v Žiline. Boli na vyhliadkovej veži v Divinke, …

Uverejnené v Články

Čistili sme aj trasu na hrad Likavka

V rámci aktivít Turisticko-relaxačného krúžku  sa žiaci  na ZŠ s MŠ Školská spolu  so žiakmi na ZŠ Karpatská snažili o vyčistenie turistickej trasy na hrad Likavka v Ružomberku.  Žiaci spoznávali  prírodu, prečistili turistickú trasu  na hrad a prežili príjemný deň …

Uverejnené v Články

Aktivita nadnárodnej spolupráce v Bratislave pre strategické partnerstvá

V októbri som mala jedinečnú možnosť zúčastniť sa spolu so 46 učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl z 19 krajín EÚ na aktivite nadnárodnej spolupráce v Bratislave pod názvom Building Partnerships for a Learner-Centred Approach. Trojdňové stretnutie, kde …

Uverejnené v Články

Malí záhradkári na Hájiku

Počas letných mesiacov sme sa  s úspechom zapojili do projektu Nadačného fondu Mobis v Nadácií Pontis . Naši žiaci i pani učiteľky sa na začiatku septembra veľmi potešili.  Vedeli sme však, že všetkých čaká rušné obdobie, aby sme plnili terminované …

Uverejnené v Články

Anglický týždeň pre deviatakov sme opäť zopakovali

Od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Ellie, Dewi a Chiara. …

Uverejnené v Články

Blokové vyučovanie „Rozkvet Žiliny na prelome 17. a 18. st.“ v ZŠ s MŠ Gaštanová

Dňa 3. 6. 2019 prebehne  v 5. ročníku našej školy blokové vyučovanie na tému Rozkvet Žiliny na prelome 17. a 18. storočia, do ktorého sa zapoja predmety geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, čiastočne budú participovať aj hudobná výchova, výtvarná výchova …

Uverejnené v Články

Veselá angličtina

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých  žiackych vystúpení, ktoré sa rodia na hodinách angličtiny v 1.- 4. roč. ZŠ. Konala sa dňa 3.5. 2019 v priestoroch ZŠ Lichardova už po piatykrát a túto milú akciu   zorganizovali členky MO ANJ I pri …

Uverejnené v Články