Diagnostická a terapeutická miestnosť „nielen“ pre žiakov s poruchami učenia a správania

Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa na Základnej škole s materskou školou Ul. sv. Gorazda v Žiline podarilo vybaviť potrebnými pomôckami miestnosť školského psychológa. Cieľom predkladaného a schváleného projektu – „Diagnostická a terapeutická miestnosť „nielen“ pre žiakov …

Uverejnené v Články

50. VÝROČIE ZALOŽENIA ZŠ, LICHARDOVA 24, ŽILINA

V školskom roku 2020/2021 oslavuje naša škola 50. výročie svojho vzniku. Jej bránami počas polstoročia prešli tisícky detí a stovky učiteľov. Ako plynul čas, menila škola svoju tvár zvonku aj zvnútra a to modernizáciou odborných učební, oddychovou zónou ako aj obnovou […]

Uverejnené v Články

Tešíme sa z každej správy, ktorá hovorí o úspechoch bývalých žiakov našej školy – ZŠ s MŠ, Školská 49 v Žiline – Závodí

Každý, kto sa venuje mládeži, vie, koľko práce, úsilia a aj osobného nasadenia si táto činnosť vyžaduje. Či už ide o výchovu, vzdelávanie, alebo o prípravu v oblasti športu. Na všestrannej príprave našich budúcich športovcov sa zúčastňujú nielen učitelia a […]

Uverejnené v Články

Virtuálny EINSTEIN TEEN 7. – 9. ročník

Neprešli ani dva týždne a na dvere nám už klopala súťaž Einstein Teen v kategórii 7. – 9. ročník, ktorá má aj v týchto časoch svojich verných priaznivcov. Opäť sa to nezaobišlo bez menších technických problémov, ale spoločnými silami a s dobrou vôľou sme […]

Uverejnené v Články

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa v Žiline uskutoční od 7. do 9. apríla

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2021/2022 sa v Žiline uskutočnia od 7. do 9. apríla v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením […]

Uverejnené v Články

Hovorme o jedle 2020

Naša škola sa tento školský rok v októbri opäť zapojila do celoslovenskej súťaže „ Hovorme o jedle“. V tradičnej súťaži bola vyhlásená na každý deň jedna téma. My sme si v ŠKD vybrali nám najbližšiu : “Jedz a hýb sa“. Kladie […]

Uverejnené v Články

Škola v Závodí je „Škola eTwinning 2020-2021“

S potešením sme dňa 19.10.2020 prijali list od ministra školstva Branislava Gröhlinga, v ktorom s radosťou prijal informáciu o tom, že Európska komisia prostredníctvom svojej výkonnej agentúry udelila našej škole certifikát „Škola eTwinning 2020-2021“.V liste pána ministra sa …

Uverejnené v Články

Termokamerou k bezpečnej kontrole

Školský rok na ZŠ, Lichardova 24 sme otvorili 2.9.2020 v zmysle navrhovaných opatrení MŠVVaŠ. Vďaka rodičovi Ing. Miroslavovi Bariakovi, PhD, konateľovi firmy DNArisk, s.r.o, ktorá nám zapožičala systém na meranie teploty žiakov i zamestnancov, máme ľahšiu situáciu pri  každodennom …

Uverejnené v Články

Všetci naši úspešní žiaci to mali v hlavách upratané

Riaditeľka ZŠ Závodie Eva Kubová: ”Všetci naši úspešní žiaci to mali v hlavách upratané.”  V aktuálnom období predstavuje klub MŠK Žilina aj cez zaujímavé osobnosti, ktoré ovplyvňujú našich futbalistov. Šošoni nie sú iba samotní hráči, ale aj ďalší dôležití …

Uverejnené v Články

Angličtina znela v divadelnej rozprávke

Už tretíkrát žiaci zo  ZŠ s MŠ Školská 49 prijali ponuku Divadelného centra. Toto profesionálne neštátne divadlo z Martina  sa venuje najmä divadelnej tvorbe pre deti a mladých divákov a diváčky. V podtitule má toto centrum uvedené: „Divadlo, ktoré si vás nájde“. […]

Uverejnené v Články