SHAKESPEARE´S DAY mestské kolo má čoraz viac priaznivcov

Súťaž inšpirovaná  velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má už v meste svoju tradíciu. Jej deviaty ročník sa uskutočnil v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline dňa 24.4.2018.  Veľa mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v silnej konkurencii …

Uverejnené v Články

Ďalší ročník EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka

Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnice v Žiline uskutočnila mestská súťaž EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Mestským úradom, odborom školstva a mládeže a vydavateľstvom …

Uverejnené v Články

Mestské kolo EINSTEIN TEEN 4.,5.,6. ročník

Po absolvovaní školských kôl, či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnici v Žiline,  dňa 15. 03. 2018 po prvý krát  úspešne uskutočnila vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 4.,5.,6. ročník. Vedomostnú …

Uverejnené v Články

Európsky týždeň financií v Základnej škole na Karpatskej ulici

V rámci aktivít Európskeho týždňa financií sa žiaci 8.ročníka zapojili do Medzinárodného kvízu finančnej gramotnosti. Národné kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 15.marca v čase od 11:00 do 11:40 hod. Kvíz prebiehal online prostredníctvom www.youtube.com a organizovala  ho Slovenská …

Uverejnené v Články

Deň otvorených dverí na ZŠ V. Javorku

Uverejnené v Články

Žiaci ZŠ, V. Javorku pomáhajú…

Dňa 22. decembra 2017 triedy 6.A a 8.A zorganizovali s pomocou svojich triednych pani učiteliek Dr. Dovalovou a Mgr. Turčákovou vianočný bazár, ktorého výťažok bol určený pre psíkov zo Žilinského útulku. Dňa 7. marca 2018  sa následne pedagógovia spolu s vybranými žiačkami …

Uverejnené v Články

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka Základná škola V. Javorku 32 pozýva rodičov a žiakov na zápis do prvého ročníka v dňoch 4. apríla 2018, 5. apríla 2018 a 6. apríla 2018 od 14.00 do 18.00. Zápis sa bude konať na prízemí školy. Prosíme priniesť rodný list dieťaťa […]

Uverejnené v Články

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina – Hájik Vás srdečne pozýva na Zápis     do prvého ročníka v stredu – piatok 4.-6.4.2018 od 14,00 – 18,00 hod. Ponúkame: kvalitný pedagogický zbor moderné vybavenie interaktívne tabule v každej triede 3 telocvične, 1 posilňovňa …

Uverejnené v Články

Výrobky stredných odborných škôl

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu …

Uverejnené v Články

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská

POZVÁNKA na Deň otvorených dverí Pozývame žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, ich rodičov, výchovných poradcov a učiteľov základných škôl na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline, ktorý sa bude konať 08. februára 2018 […]

Uverejnené v Články