EINSTEIN TEEN opäť úspešný

Dňa 23.3.2016 sa uskutočnil druhý ročník mestskej súťaže EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Mesto Žilina venovalo účinkujúcim Účastnícke listy a víťazom malé darčeky. …

Uverejnené v Články, Top

Postup do celoslovenského kola ankety Zlatý Amos ZŠ, V. Javorku 32, Žilina

Srdečne blahoželáme našej pani učiteľke Ing. Danke Kuciakovej k postupu do celoslovenského kola ankety Zlatý Amos. Je to prestížna anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovenku, vyhlásená OZ ADEVYK s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Košickým …

Uverejnené v Články, Top

Celoslovenský seminár Eurorozprávky

Dňa 28. 01. 2016 sa u nás v priestoroch ZŠ s  MŠ Gaštanová Žilina uskutočnila celoslovenská prezentácie výtvarného projektu SVET OKOLO NÁS “Eurorozprávky”,ktorého autorom je p.Mária Zuščinová . Do projektu sme  zapojení ako jedna z dvoch  materských škôl zo žilinského …

Uverejnené v Články, Top

Návšteva ministra školstva na ZŠ, Lichardova

Dňa 7. decembra 2015 nás poctil svojou návštevou minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler. Po srdečnom privítaní žiakmi v podobe kultúrneho programu  ho členovia redakcie školského časopisu Bodka vyspovedali v krátkom rozhovore. Následne si pozrel …

Uverejnené v Články, Top

Šachisti z CVČ Žilina opäť úspešne

V uplynulú sobotu  sa zúčastnila 18-členná výprava z CVČ Žilina na 10. ročníku súťaže “O kráľa Rajca”, ktorá je započítaná do “Grand prix mládeže Slovenska”. Bohyňa šachu Caissa nám bola naklonená a odchádzali sme s plnými rukami pohárov, medailí a […]

Uverejnené v Články, Top

VYUČOVANIE S NATIVE SPEAKEROM

Vďaka pani učiteľkám z 1.stupňa, ktoré sa zapojili do projektu English One, opäť zavítal do našej školy Native speaker Paul. Strávil s nami celé vyučovanie, v rámci ktorého odučil nielen hodiny anglického jazyka, ale aj dve vyučovacie hodiny metódou Clil. Naposledy, keď bol […]

Uverejnené v Články, Top

Majstrovstvá okresu žiakov Žilina v rapid ( zrýchlenom )šachu

Prvý novembrový piatok hostilo CVČ na Kuzmányho 105 Žilina najlepších mladých šachistov z okresu Žilina a KNM. Majstrovstiev sa zúčastnilo 25 škôl so 114 žiakmi. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl.  Šach dáva deťom veľa. Učí ich rozmýšľať, kombinovať, […]

Uverejnené v Články, Top

Žilina v Bratislave opäť zaujala

Angličtina v pesničkách je známy projekt, ktorý poznajú najmä deti a vyučujúci v Bratislave. Ale ani tu u nás, v okolí Žiliny a Bytče, nám táto akcia nie je cudzia. Za celým projektom stoja zakladajúci členovia, a to manažér, učiteľ […]

Uverejnené v Články, Top

Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ Lichardova

Otvorili sme novú školskú dielňu na ZŠ, Lichardova, pripravujeme žiakov na duálne vzdelávanie   V októbri 2015 sme otvorili novú školskú dielňu spolu so SOŠ v Žiline! Prax ukázala, že žiaci, ktorí končia základnú školu, nemajú pracovné spôsobilosti a tí, ktorí …

Uverejnené v Články, Top

Boli sme pri víťazstve reprezentácie Slovenska

Žiaci ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina – Závodie a žiačky ZŠ Sadová, Senica si konečne mohli užiť cenu víťazov školského pohára Dôvera – zahraničný zájazd do Luxemburska. Pozreli si pamiatky Luxemburgu, zúčastnili sa na tréningu slovenskej reprezentácie, získali podpisy hráčov …

Uverejnené v Články, Top