Zdravá výživa

„Zdravá výživa“. Tento pojem si každý vysvetľuje inak. My si pod ním predstavujeme správne stravovanie, pravidelnú aktivitu a cvičenie. Zdravá výživa rozhodne pomáha zdraviu človeka ako po fyzickej stránke, tak aj po psychickej stránke. Zároveň si myslíme, že ľudia, ktorí […]

Uverejnené v Články, Top

Zlatý Amos

Mgr. Lucia Turčáková Michalková súťažila o titul najobľúbenejšieho učiteľa – Zlatý Amos V dňoch 3. – 5. 5. 2015 sa konalo finále súťaže Zlatý Amos v Košiciach, kde mala zastúpenie aj naša kolegyňa Lucia Turčáková Michalková zo ZŠ, V. Javorku […]

Uverejnené v Články, Top

Návšteva v CVČ, Kuzmányho 105

Dňa 29.4. 2015 Centrum voľného času navštívila delegácia z družobného ruského mesta Krasnojarska . Vzácnych hostí spolu so zástupcami mesta privítala riaditeľka CVČ tradične chlebom a soľou. Hostia sa oboznámili s činnosťou CVČ, navštívili tréningový proces niektorých krúžkov …

Uverejnené v Články, Top

6. ročník mestského kola súťaže „Shakespeare´s Day“

Pri príležitosti narodenia najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeara sa dňa 27. apríla 2015 konala mestská súťaž v recitovaní poézie a prózy v anglickom jazyku „Shakespeare´s Day“. 6. ročník  súťaže zorganizovalo opäť Metodické oddelenie anglického …

Uverejnené v Články, Top

Klimatická výstava v ZŠ na Hájiku

Pozývame Vás na prehliadku Klimatickej výstavy, ktorá je inštalovaná vo vestibule našej ZŠ. Zapožičalo nám ju OZ Priatelia Zeme – CEPA. Je určená nielen pre žiakov, ale i širokú verejnosť. Výstava pozostáva zo 44 kusov veľkých, fotografických panelov, osadených do […]

Uverejnené v Články, Top

Marec na ZŠ, V. Javorku 32

Zelený deň Dňa 2. 3. 2015 sa na našej škole konal farebný deň. Spestrili sme si vyučovanie a veľmi sa nám to páčilo. Učitelia aj žiaci si urobili poriadok vo svojich skriniach a obliekli na seba všetko zelené. Členovia ŽŠR […]

Uverejnené v Články, Top

Prvý ročník EINSTEIN TEEN zaujal

Dňa 30.3.2015 sa na ZŠ s MŠ Školská 49 uskutočnila súťaž EINSTEIN TEEN, ktorú zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Odborom školstva a mládeže MÚ. Mesto Žilina venovalo všetkým súťažiacim perá a poznámkové bloky s logom mesta …

Uverejnené v Články, Top

Noc s Andersenom na Hájiku…

V jeden marcový večer sa žiaci 2.B triedy ZŠ Námestie mladosti  rozlúčili s rodičmi, aby zažili s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou rozprávkovú noc s Andersenom. Počas noci sa spoznávalo, lúštilo, čítalo, súťažilo, hralo, zabávalo i športovalo. Záver patril pyžamovej …

Uverejnené v Články, Top

Slovenskí futbaloví reprezentanti medzi deťmi zo Závodia

V nedeľu 29. 3. 2015 sme na ZŠ s MŠ Školská 49 privítali asistenta hlavného trénera Slovenskej reprezentácie Štefana Tarkoviča a troch slovenských futbalových reprezentantov Ondreja Dudu, Patrika Hrošovského a Jána Greguša. V príjemnej atmosfére reprezentanti odpovedali na zvedavé …

Uverejnené v Články, Top

Výuka programovania smartphonov

Slovensko ako prvé v regióne strednej Európy zavádza výuku programovania smartphonov na základnej škole.   …

Uverejnené v Články, Top