Vychovávateľ/ka v ŠKD

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Vychovávateľ/ka v ŠKD Predpokladaný termín nástupu:  25.8.2021 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

školský psychológ

Riaditeľka  Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina oznamuje    voľné pracovné miesto Pracovná pozícia: školský psychológ termín nástupu:   od 1.9.2021 pracovný pomer: doba určitá od 1.9.2021 do 31.8 2022 v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

sociálny pedagóg

Riaditeľka  Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina oznamuje   voľné pracovné miesto Pracovná pozícia: sociálny pedagóg termín nástupu:   od 1.9.2021 pracovný pomer: doba určitá od 1.9.2021 do 31.8 2022 v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

asistent učiteľa

Riaditeľka  Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina oznamuje 2  voľné pracovné miesta   Pracovná pozícia: asistent učiteľa termín nástupu:   od 1.9.2021 pracovný pomer: doba určitá od 1.9.2021 do 31.8 2022 v rámci projektu Pomáhajúce profesie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

pomocná kuchárka v školskej jedálni

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina – Budatín oznamuje voľné pracovné miesto pomocná kuchárka v školskej jedálni pri ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín predpokladaný termín nástupu od 16.8.2021. Základné požiadavky: ukončené …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Trnavská 2993/21 , 010 08 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,  010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )  Predpokladaný termín nástupu  01.09.2021 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľka

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina  hľadá UČITEĽKU na plný úväzok Pracovný pomer : na dobu určitú – zástup za materskú dovolenku Termín nástupu : od 2.9.2021 Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na  učiteľku MŠ: úplné stredné pedagogické …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

upratovačku do školskej telocvične

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme  : upratovačku do školskej telocvične Požiadavky na uchádzača: Zdravotná spôsobilosť Odborná spôsobilosť Pracovný pomer: dohoda počas víkendov a prázdnin hodinová sadzba v súlade so zaradením v príslušnej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľa/ učiteľku 2. stupňa  s aprobáciou hudobná výchova + iný predmet

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina, príjme do pracovného pomeru : učiteľa/ učiteľku 2. stupňa  s aprobáciou hudobná výchova + iný predmet, resp. trojkombinácia s nástupom od 23.8.2021. Požadované kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania