Učiteľ/učiteľka pre sekundárne vzdelávanie – zástup za materskú dovolenku

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina Prijme do pracovného pomeru: Učiteľ/učiteľka pre sekundárne vzdelávanie – zástup za materskú dovolenku Predpokladaný termín nástupu 2. marec 2020 Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, kombinácia Biológia – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Biológia – Geografia

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina prijme do pracovného pomeru na zástup dlhodobej PN: Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Biológia – Geografia Predpokladaný termín nástupu: február 2020 Základné požiadavky: vzdelanie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Hlavná kuchárka – zástup PN

Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Hlavná  kuchárka – zástup PN  Termín nástupu – 3. 2. 2020 Základné požiadavky: – vyučená v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti – flexibilita – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Hlavná kuchárka

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne  hlavnú kuchárku  od 1. februára 2020 Náplň (druh) práce Zabezpečenie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky, vybavovanie objednávok. Hlavná kuchárka je poverená riadením pracovníkov prevádzkovej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – zástup PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – zástup PN Predpokladaný termín nástupu: ihneď Základné požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre 1. stupeň …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Telesná výchova

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina prijme do pracovného pomeru na zástup RD: Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Telesná výchova Predpokladaný termín nástupu: január 2020 Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

ASISTENT UČITEĽA

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, Žilina  hľadá ASISTENTA UČITEĽA na týždenný  úväzok 20 hodín priamej práce s deťmi. Termín nástupu : 1. januára 2020 Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na asistenta učiteľa: – úplné stredné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Puškinova 3A, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,  010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy ) Predpokladaný termín nástupu  01.01.2020 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania