Kontakt

Oddelenie školstva a mládeže
 
referát školstva a mládeže
PaedDr. Milena Demková
vedúca oddelenia
7063 524
PaedDr. Viera Popluhárová 7063 523  
PaedDr. Jana Hanuliaková 7063 523
Janka Vavrová 7063 522  
   
referát rozpočtu a financovania
Ing. Livia Samcová
Ing. Monika Ftorková
Ing. Zuzana Vojteková
Ing. Michaela Mráziková
7063 525
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania