MO 1.-4. roč. – Anglický jazyk

Komisia

Predseda:
Mgr. Monika Miková ( monmik@email.cz )

Členovia:
Mgr. Eva Kubová
Mgr. Daniela Bytčanková
Mgr. Mária Tóthová
PaedDr. Eva Kopincová
Mgr. Zuzana Daridová
Mg. Hana Loudová
Mgr. Janka Balvonová

Zápisnice zo stretnutí

Dokumentácia – metodické odporúčania

Aktivity – súťaže – vzdelávania – pozvánky

Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania