MO – Dejepis

Komisia

Predseda: 
Mgr. Julka Šoltysíková - soltysikova@gmail.com 

Členovia:
Mgr. Ľudmila Reková
Mgr. Anna Lejtrichová
Mgr. Beáta Veselská 
Mgr. Petra Uhláriková
 

Dokumentácia – metodické odporúčania

Aktivity – súťaže – vzdelávania – pozvánky

 

Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania