MO – Matematika

Komisia

Predseda:
Mgr. Janka Porubčanská – janka.porubcanska@zshajik.sk

Členovia:
Mgr. Marta Zábojníková
Mgr. Daniela Popluhárová
RNDr. Jana Čelárová
Mgr. Miriam Kopálová
Mgr. Mária Šujanská

Metodické odporúčania

Zápisnice zo stretnutí (Dokumentácia – metodické odporúčania)

Aktivity – súťaže – vzdelávania – pozvánky
 

Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania