MO –Zemepis – Geografia

Komisia

Predseda:
PaedDr. Mariana Žikavská – v.marcakova@email.cz

Členovia:
Mgr. Iveta Majková
Mgr. Katarína Fodreková
Mgr. Božena Pachová
Mgr. Alena Grečnárová
Mgr. Ivan Dorčík
 

 

Dokumentácia – metodické odporúčania

Aktivity – súťaže – vzdelávania – pozvánky
 

 

Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania