Základné školy

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Názov: Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina
Telefónne číslo:
041/562 20 74
E – mail: zsbudatin@zsbudatin.sk
Internet:
Riaditeľ (-ka): PaedDr. Dáša Švaňová – poverená riadením

Názov: Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina
Telefónne číslo: 041/7637580
E – mail:
Internet:
Riaditeľ (-ka): RNDr. Jana Popluhárová Čellárová

Názov:
Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina
Telefónne číslo:
041/763 44 75
E – mail: zsjarna@gmail.com
Internet: www.zsjarna.edupage.org
Riaditeľ (-ka): Mgr. Ján Kotman

Názov:
Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina
Telefónne číslo:
041/724 36 46
E – mail:
Internet: www.zslichza.edupage.org
Riaditeľ (-ka): Mgr. Ida  Pavlovičová – poverená riadením

Názov: Základná škola, Limbova 30, 010 07  Žilina
Telefónne číslo: 041/568 16 71
E – mail: skola@zslimbovaza.edu.sk
Internet: www.zslimbovaza.edu.sk
Riaditeľ (-ka): Mgr. Jana Sliviaková

Názov: Základná škola, Martinská 20, 010 08  Žilina
Telefónne číslo: 041/525 27 74
E – mail: zrs@zsmartinska.sk
Internet: www.zsmartinskaza.edupage.org
Riaditeľ (-ka): Mgr. Beáta Veselská

Názov: Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina
Telefónne číslo: 041/525 39 87
E – mail: karpatska@post.sk, riaditel@zskarza.edu.sk
Internet: www.zskarpatska.edupage.org
Riaditeľ (-ka): Mgr. Eva Smolková

Názov: Základná škola, Námestie Mladosti 1, 010 15  Žilina
Telefónne číslo: 041/507 86 11
E – mail: zsmladosti.hajik@gmail.com
Internet: www.zshajik.sk
Riaditeľ (-ka): PaedDr. Janka Kamenská Halečková

 

Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania